Доставка на гориво за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“ чрез карти за отложено плащане на гориво, включващо зареждане на служебни автомобили, на VTMIS и БУЛРИС дизелгенератори и бункероване на катери, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца

20 Март 2018

Прочети повече

„Застраховане на имущество на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по обособени позиции”

23 Декември 2016

Прочети повече

Организиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана и осигиряване на пропускателен режим в обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура“

02 Август 2016

Прочети повече