Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

08 Февруари 2017

Прочети повече

Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в Клон-териториално поделение „Пристанище Бургас” на ДП “Пристанищна инфраструктура"

06 Февруари 2017

Прочети повече

Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в Клон-териториално поделение Пристанище Русе и СП Дирекция „Ръководство на корабния трафик-река Дунав“ на ДП „Пристанищна инфраструктура“

23 Януари 2017

Прочети повече

Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в Клон ТП „Пристанище Варна, СП дирекция „Ръководство на корабния трафик „Черно Море” и СП дирекция „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали” на ДП „Пристанищна инфраструктура“

20 Януари 2017

Прочети повече

Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в Клон-териториално поделение Лом на ДП “Пристанищна инфраструктура"

16 Януари 2017

Прочети повече