Застраховане на имущество на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" по пет обособени позиции

26 Май 2016

Прочети повече

Предоставяне на услуги по смисъла на Закона за туризма за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

25 Май 2016

Прочети повече