Вертикална планировка и трайни настилки в пристанищен терминал Оряхово - II-ри етап, изграждане на ограда и възстановяване на 50м. наклонено брегоукрепително съоръжение

17 Август 2017

Прочети повече

Закупуване на офис техника - принтери, скенери и мултифункционални устройства за нуждите на държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

16 Август 2017

Прочети повече

Подмяна на батерии на UPS, допълнителни разширения към тях и резервно захранване на релейни трасета по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС - фаза 1”

20 Юли 2017

Прочети повече

Рехабилитация на пристанищната инфраструктура обслужваща корабните места в участъка от „Речна гара“ до „Колодрума“ - Пристанищен терминал Видин-Център

29 Юни 2017

Прочети повече

Проектиране и изграждане на второ независимо ел. захранване на пристанищен терминал Видин-юг

22 Юни 2017

Прочети повече