Доставка и монтаж на универсално съоръжение за складиране на течни торове, горива и др. на пристанищен терминал Русе - запад

28 Февруари 2019

Прочети повече

Работен проект „Ремонт на фундаментите, колоните и ригелите на Естакада №1 на Пристанищен терминал Бургас – Запад

18 Февруари 2019

Прочети повече

Изработване на работен проект за „Свободна зона за публични дейности в тила на 7-9 к.м.”, съгласно задание за проектиране на Генерален план на Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас

18 Февруари 2019

Прочети повече

Мониторинг за състоянието на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт с национално значение и доклад от резултатите

15 Февруари 2019

Прочети повече

Доставка на тилова механизация на пристанищен терминал Русе – Запад

14 Февруари 2019

Прочети повече