„Застраховане на имущество на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по пет обособени позиции”: Позиция 1 – Застраховка „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“ Позиция 2 – Застраховка „Обща гражданска отговорност“ Позиция 3 - Застраховка „Автокаско“ на МПС, „Гражданска отговорност“ на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и „Злополука на местата в МПС“ Позиция 4 – Застраховка „Плавателни съдове“ и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове“, „Port Risk; Риск от замърсяване на околната среда; Риск от щети; Риск от потъване“ Позиция 5 – Групова застраховка „Злополука“ за персонала на предприятието“

17 Декември 2018

Прочети повече

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ИЗГОТВЯНЕ И ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА PCS МЕЖДУ РЕЧНИТЕ ПРИСТАНИЩА С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

19 Септември 2018

Прочети повече

Оценка на съответствието и надзор по време на строителството на обект: СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м., пристанище Бургас

27 Август 2018

Прочети повече

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ БЦ ВАРНА И ОФИС СПД „РКТ – ЧЕРНО МОРЕ"

23 Юли 2018

Прочети повече

Обновяване на радиолокационно и пеленгаторно оборудване

12 Юли 2018

Прочети повече