Възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи на сграда ”Брегови център за управление на корабния трафик”- II - III етап

18 Юли 2017

Прочети повече

Изготвяне на проучване на база данни, свързани с морско пространствено планиране в района на Румъния и България, в частта България” (MARSPLAN-BS)

02 Юни 2017

Прочети повече

Възстановяване на складови настилки в тила на 13-то к.м. и ремонт заскалявка зад надстройката на 11 к.м. – Пристанище Бургас

03 Май 2017

Прочети повече

Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради, намиращи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение

15 Декември 2016

Прочети повече

Строителен надзор на обект: „Проектиране и изпълнение на сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи, попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ от 1 к.м. до 4 к.м. – Пристанище Бургас”

23 Ноември 2016

Прочети повече