Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад

28 Февруари 2018

Прочети повече

Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад – II етап

25 Януари 2018

Прочети повече

Възстановяване на отводнителен канал и прилежаща настилка 5 к.м., Пристанище Варна Запад

28 Декември 2017

Прочети повече

УКРЕПВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КЕЙОВА СТЕНА В РАЙОНА НА 5 К.М., ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

21 Декември 2017

Прочети повече

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ВАРНА И БУРГАС” ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

16 Декември 2017

Прочети повече