Новини
Телевизия News 7- 07.12.2015 г. - Ремонтират вълнолома във Варна
Видео - построяване на точното копие на кораба на тракийския цар Резос, участвал с него в Троянската война преди 3500 години.
Филм за изпълнения в срок проект "Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3"
Филм за успешно приключения проект "Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС", финансиран от ЕФРР чрез ОПТ
Профил на купувача

Проектиране и изграждане на обща безжична комуникационна система за пристанище Варна и пристанище Бургас (SeaPortW) в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

Прочети повече...

Въвеждане в експлоатация на Модул 2 на Морска гара- СМР за част ОВК и АС

Прочети повече...

Допълнителни СМР за обект "Реконструкция и модернизация на външно ел. захранване и вътрешна разпределителна мрежа Ср.Н на пристанище Бургас"

Прочети повече...

„Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в клоновете-териториални поделения и специализираните поделения-дирекции на ДП „Пристанищна инфраструктура“ в пристанищата за обществен транспорт с национално значение” по обособени позиции

Прочети повече...