Новини
Видео - построяване на точното копие на кораба на тракийския цар Резос, участвал с него в Троянската война преди 3500 години.
Филм за изпълнения в срок проект "Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3"
Филм за успешно приключения проект "Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС", финансиран от ЕФРР чрез ОПТ
Нова ТВ, 10.09.2015 г. - Пускане в експлоатация на системата БУЛРИС
Профил на купувача

Упражняване на строителен надзор на СМР за обект: „Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1-во и 2-ро корабни места и Яхт клуб (0-во корабно място) -Пристанище Бургас“

Прочети повече...

Рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на пристанищните терминали в района на действие на Териториално поделение - клон Бургас

Прочети повече...

Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система (ИИС) за планиране и управление на ресурсите в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

Прочети повече...

Възстановяване на проектните параметри на дъното на подходните канали и на акваторията на Лимана в пристанищен терминал Лом

Прочети повече...