Новини
СКАТ, 18.05.2015 г. - ДППИ представи напредъка по проект VTMIS, финансиран от ЕФРР по ОП „Транспорт 2007-2013"
БНТ, 10.12.2014 г. - Специализиран катер, закупен по проект "Изграждане на речна информационна система в българската част на река Дунав - БУЛРИС" ще обследва дъното на реката.
Канал 0, 08.06.2012 г. – репортаж от заключителната международна конференция по проект ECOPORT 8
БНТ 1 – репортаж за „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС”
Профил на купувача

Проектиране и изграждане на гръмоотводна защита ГСМ, Пристанище Варна Запад и рехабилитация на гръмоотводни защити на сгради и съоръжения

Прочети повече...

Възстановяване на канализацията и настилките на открити складове и вътрешен път в района на 6-то корабно място в пристанищен терминал Русе – изток

Прочети повече...

РЕМОНТ НАСТИЛКА ПРЕД МАГАЗИЯ 2 И 3 ДО МЕЖДИНЕН ПОРТАЛ - ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА - ИЗТОК

Прочети повече...

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 12 - 13 КОРАБНО МЯСТО, ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС, ТЕРМИНАЛ БУРГАС – ИЗТОК -1

Прочети повече...