Новини
Речната информационна система с първа награда в категория "Транспортна пристанищна инфраструктура" - церемония по награждаване
Системи за контрол на корабния трафик
Телевизия News 7- 07.12.2015 г. - Ремонтират вълнолома във Варна
Видео - построяване на точното копие на кораба на тракийския цар Резос, участвал с него в Троянската война преди 3500 години.
Профил на купувача

Застраховане на имущество на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" по пет обособени позиции

Прочети повече...

Предоставяне на услуги по смисъла на Закона за туризма за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

Прочети повече...

Вертикална планировка и трайни настилки в пристанищен терминал Оряхово

Прочети повече...

Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

Прочети повече...