Новини
БНТ - 29.06.2015 г. - ДППИ отбеляза празника на река Дунав с речно кръщение на над 60 деца от ПГРКК-Русе
Речната информационна система с първа награда в категория "Транспортна пристанищна инфраструктура" - церемония по награждаване
Системи за контрол на корабния трафик
Телевизия News 7- 07.12.2015 г. - Ремонтират вълнолома във Варна
Профил на купувача

Благоустрояване и вертикална планировка за обект „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток 1 на Пристанище Бургас"

Прочети повече...

Рехабилитация на обезопасителните и работни съоръжения в трафопостове №№: 1, 2 и 3 и на основно ел. захранване ВН 20 kV в пристанищен терминал Русе-запад

Прочети повече...

Tърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с административен адрес гр.Бургас, Пристанище, Терминал - Изток

Прочети повече...

Застраховане на имущество на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" по пет обособени позиции

Прочети повече...