Новини
Речната информационна система с първа награда в категория "Транспортна пристанищна инфраструктура" - церемония по награждаване
Системи за контрол на корабния трафик
Телевизия News 7- 07.12.2015 г. - Ремонтират вълнолома във Варна
Видео - построяване на точното копие на кораба на тракийския цар Резос, участвал с него в Троянската война преди 3500 години.
Профил на купувача

Tърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с административен адрес гр.Бургас, Пристанище, Терминал - Изток

Прочети повече...

Застраховане на имущество на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" по пет обособени позиции

Прочети повече...

Предоставяне на услуги по смисъла на Закона за туризма за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

Прочети повече...

Вертикална планировка и трайни настилки в пристанищен терминал Оряхово

Прочети повече...