Новини
ТВ Видин - "Приключва рехабилитацията на пристанищната инфраструктура от Речна гара до Колодрума"
„Корабът на цар Резос”
Ангел Забуртов - гост в предаването "Европространство"
БНТ2 - Представяне на системата Single Window
Профил на купувача

Оценка на съответствието и строителен надзор за обект "СМР за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор" - пристанище Бургас"

Прочети повече...

Проект за изграждане на специализиран пристанищен обект - пристан за кораби, предназначени за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов източен вълнолом, пристанище Бургас

Прочети повече...

СМР за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор

Прочети повече...

Изместване и преоборудване на трафопост Тютюнева магазия

Прочети повече...