Новини
Речната информационна система с първа награда в категория "Транспортна пристанищна инфраструктура" - церемония по награждаване
Системи за контрол на корабния трафик
Телевизия News 7- 07.12.2015 г. - Ремонтират вълнолома във Варна
Видео - построяване на точното копие на кораба на тракийския цар Резос, участвал с него в Троянската война преди 3500 години.
Профил на купувача

Предоставяне на услуги по смисъла на Закона за туризма за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

Прочети повече...

Вертикална планировка и трайни настилки в пристанищен терминал Оряхово

Прочети повече...

Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

Прочети повече...

Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

Прочети повече...