Новини
БНТ 2 - 70 години брегова радиостанция „Варна радио“
ТВ Видин - Откриха обновената част на кея във Видин
ТВ Видин - "Приключва рехабилитацията на пристанищната инфраструктура от Речна гара до Колодрума"
„Корабът на цар Резос”
Профил на купувача

Обследване вертикалния южен кей на ІІ-ри участък в пристанищен терминал Русе-запад за увеличаване на неговата товароносимост и изготвяне на работен проект

Прочети повече...

Изготвяне на национални доклади, свързани с изпълнението на дейности по проект „Danube Ports Network – DAPhNE“ № DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г., по две обособени позиции: Позиция 1. „Изготвяне на Национален доклад за законодателната рамка, приложима за вътрешноводните пристанища на България“; Позиция 2. „Изготвяне на Национален доклад за режима на държавни помощи, приложим за вътрешноводните пристанища на България“

Прочети повече...

Рехабилитация горен ръб, облицовка и опорен ръб на южна кейова наклонена стена в района на 19 и 20 корабно място и на северна кейова наклонена стена в района на 15 и 16 корабно място, Пристанищен терминал Русе-запад

Прочети повече...

Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад – II етап

Прочети повече...