Новини
СКАТ, 18.05.2015 г. - ДППИ представи напредъка по проект VTMIS, финансиран от ЕФРР по ОП „Транспорт 2007-2013"
БНТ, 10.12.2014 г. - Специализиран катер, закупен по проект "Изграждане на речна информационна система в българската част на река Дунав - БУЛРИС" ще обследва дъното на реката.
Канал 0, 08.06.2012 г. – репортаж от заключителната международна конференция по проект ECOPORT 8
БНТ 1 – репортаж за „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС”
Профил на купувача

Укрепване на пристана и вътрешния откос на отрезна дъга, прилежащи на Брегови център, Пристанище Бургас

Прочети повече...

Изпълнение на вертикална планировка с обхват 1во-2ро корабни места и Яхт клуб (0во к.м.)- пристанище Бургас

Прочети повече...

Авариен ремонт на път с асфалтово покритие на територията на пристанищен терминал Свищов

Прочети повече...

Рехабилитация на дъждовен преливник на 8-мо корабно място – терминал Бургас Изток 1

Прочети повече...