Новини
Как цифровата инфраструктура спомага за наблюдението на трафика – репортаж на ТВ Bulgaria ON AIR
Ден на сини кариери – к.д.п. Милен Тодоров, директор на СПД „РКТ – Черно море“ към ДППИ, за професионалното развитие в сферата на управлението на корабния трафик – 27 май 2021 г.
Конгресен център — Бургас
Как контролираме движението на корабите по река Дунав
Профил на купувача

,,ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Прочети повече...

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост: „Офис 4.2“ на кота +11,60 със застроена площ 326,00 кв.м., находящ се в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас, разположена на територията на Пристанище Бургас-Терминал Изток, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас – Пристанище, Терминал Изток

Прочети повече...

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост: Търговки помещения в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“ с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас – пристанищен терминал Бургас-изток по две обособени позиции

Прочети повече...

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост: „Офис 4.6.“ на кота +11,60 със застроена площ 81,00 кв.м., находящ се в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас, разположена на територията на пристанищен терминал Бургас-изток, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас – пристанищен терминал Бургас-изток

Прочети повече...