Новини
Филм за изпълнения в срок проект "Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3"
Филм за успешно приключения проект "Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС", финансиран от ЕФРР чрез ОПТ
Нова ТВ, 10.09.2015 г. - Пускане в експлоатация на системата БУЛРИС
Профил на купувача

Проектиране и изграждане на нов захранващ водопровод Фериботен комплекс Варна

Прочети повече...

Проект за укрепване и рехабилитация на кейови стени на к.м. № 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 - Пристанище Бургас

Прочети повече...

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТA „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИИ И НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 5 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА - ЗАПАД - I- ЕТАП

Прочети повече...

Изграждане на информационна платформа по проект KNRIN – 2014/108164 NORWAY GRANTS 2009-2014 MONITORING AND INFORMATION SYSTEM FOR BLACK SEA (Мониторинг и информационна система за Черно море)

Прочети повече...