Новини
БНТ 2 - 70 години брегова радиостанция „Варна радио“
ТВ Видин - Откриха обновената част на кея във Видин
ТВ Видин - "Приключва рехабилитацията на пристанищната инфраструктура от Речна гара до Колодрума"
„Корабът на цар Резос”
Профил на купувача

СМР ЗА ЦЯЛОСТНО ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА РАЙОНА ОКОЛО 3-4 К.М., ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Прочети повече...

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем по позиции на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 07079.618.1019.17 по КККР на гр. Бургас – Хале за ветроходен център и нуждите на „Пилотска станция-Бургас”

Прочети повече...

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Софроний Врачански“ № 25

Прочети повече...

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Съборни“ № 25

Прочети повече...