Днес, 20.02.2019г. в  изпълнение на разпоредбите на чл. 22, ал.2, т.1 от Наредба № 9 / от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, ДП“Пристанищна инфраструктура“(ДППИ)  публикува следните проекти на  документи:

Проект на план за приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, в пристанище за обществен транспорт с регионално значение ТЕЦ Езерово.  

 

Действащи планове за приемане на отпадъци:

План за управление на отпадъците на пристанище Варна

 План за управление на отпадъците на пристанище Бургас

 План за управление на отпадъците на пристанища Лом и Видин

 План за управление на отпадъците на пристанище Никопол

 План за управление на отпадъците на пристанище Русе

План за управление на отпадъци на пристанище ТЕЦ Езерово