На основание чл. 106б от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България в настоящия раздел се публикуват обществени обсъждания с ползвателите на пристанищата и с другите заинтересувани страни в съответствие с чл. 15, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата.