Организиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана и осигуряване на пропускателен режим в обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура"

27 Септември 2018

Прочети повече

Упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на независимо ел. захранване на страна СрН – 20 кV на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад"

13 Август 2018

Прочети повече

Упражняване на авторски надзор на обект „Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к. м., Пристанище Варна – Запад –втори етап

22 Юни 2018

Прочети повече

Авторски надзор за обект: „Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом“

02 Април 2018

Прочети повече

Доставка на гориво за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“ чрез карти за отложено плащане на гориво, включващо зареждане на служебни автомобили, на VTMIS и БУЛРИС дизелгенератори и бункероване на катери, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца

20 Март 2018

Прочети повече