Актуализация на инвестиционен проект за обект: „Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом

01 Март 2019

Прочети повече

Организиране и осъществяване на денонощна въоръжена охрана и осигуряване на пропускателен режим в обекти на ДП „Пристанищна инфраструктура"

27 Септември 2018

Прочети повече

Упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на независимо ел. захранване на страна СрН – 20 кV на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад"

13 Август 2018

Прочети повече

Упражняване на авторски надзор на обект „Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к. м., Пристанище Варна – Запад –втори етап

22 Юни 2018

Прочети повече

Авторски надзор за обект: „Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом“

02 Април 2018

Прочети повече