Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 3.2.“ на кота + 7,60“ с обща застроена площ 265,80 кв.м., находящ се в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас

04 Декември 2023

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Недвижим имот-публична държавна собственост с площ 43,60 кв.м., част от поземлен имот с идентификатор 07079.618.1081 по плана на КККР на гр. Бургас”

16 Ноември 2023

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 2.2.“ на кота + 3,80“ с обща застроена площ 265,80 кв.м., находящ се в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас

15 Ноември 2023

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост

10 Юли 2023

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост

28 Юни 2023

Прочети повече