Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” предоставя услугата „електронна фактура” за улеснение и удобство на клиентите си. Електронната фактура се заявява с попълване на заявление–декларация, което може да бъде изтеглено от сайта. Попълненото, пописано и подпечатано заявление се подава в офиса на  дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море”, на адрес: 9000 гр. Варна, бул. „Приморски” № 5, на факс: 052/632832 или сканирано копие се изпраща на електронен адрес: vtmis_ris@bgports.bg

Електронната фактура е валиден, електронно подписан данъчен документ и е напълно идентична с хартиения носител, като отговаря  изцяло на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството  и Закона за ДДС. Тя се изпраща в PDF формат на посочен от клиента електронен адрес след издаването й в системата. Електронната фактура дава възможност на потребителя в онлайн режим да получава, преглежда, потвърждава получаването, да я одобрява или оспорва.

ДП „Пристанищна инфраструктура” напомня, че получаването на електронна фактура на Вашата електронна поща не означава, че задължението по фактурата е платено преди получаване на потвърждение на плащането.

 

Изтегли заявление за е-фактура

 

Условия за ползване на услугата е-фактура