ДП „Пристанищна инфраструктура” предоставя услугата „електронна фактура” за улеснение и удобство на клиентите си.От 18 Септември 2017 услугата ще бъде предоставяна на клиентите на ДП „Пристанищна инфраструктура” чрез нов доставчик –системата eFaktura.bg (http://www.efaktura.bg) на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД.

Електронната фактура е валиден, електронно подписан данъчен документ и е напълно идентична с хартиения носител като отговаря изцяло на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството  и Закона за ДДС.

Заявка  за активиране на услугата „Електронна фактура” на ДП „Пристанищна инфраструктура“ се подава с попълване на заявление–декларация, което може да бъде изтеглено по-долу. Попълненото, подписано и подпечатано заявление се подава в офиса на дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море”, на адрес: 9000 гр. Варна, бул. „Приморски” № 5, или сканирано копие се изпраща на електронен адрес: office.vtmis@bgports.bg.
Клиентите заявили и ползващи услугата не е нужно да подават ново заявление-декларация, освен в случаите на промяна на вече декларирани  данни или при желание за отказ от услугата „Електронна фактура”.

Електронните фактури се издават чрез системата eFaktura.bg на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД, като на посочен в заявлението електронен адрес ще се получават известия за издадени фактури. Електронната фактура ще бъде получавана след първоначална безплатна регистрация в системата на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД, след издадена първа електронна фактура. Web базираната система (https://efaktura.bg/) за електронни фактури предоставя възможност на потребителя в онлайн режим да получава, преглежда, потвърждава получаването, одобряване или оспорване на същите.

На посочения линк може да се запознаете с Oбщите условия за ползване на услугата на eFaktura.bg на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД https://efaktura.bg/agreement.php. За технологични въпроси,  може  да се обръщате към HELP DESK на телефон 02 9215 115  - „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД.

Допълнителна информация  от издателя на електронните фактури ДП „Пристанищна инфраструктура” може да получите чрез изпращане на запитване на  електронен адрес: office.vtmis@bgports.bg.

  1. Заявление – декларация за активация на услугата „Електронна фактура”
  2. Заявление – декларация за актуализация на данни за кореспонденция на услугата „Електронна фактура”
  3. Заявление – декларация за деактивация на услугата „Електронна фактура”
  4. Кратко ръководство