От 23.10.2014г. Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура» въведе нова електронна услуга за достъп до данните на Географската информационна система на пристанищната инфраструктура (ГИС). Системата поддържа актуални данни за състоянието на инфраструктура, площи, сгради, съоръжения, пътни и железопътни терминали, складове, прилежаща акватория и други обекти на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение на Република България. ДППИ въведе в експлоатация системата в края на месец август 2014 г. Географска информационна система на пристанищната инфраструктура е изградена в рамките на проект, финансиран от Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., на стойност над 4,5 млн. лева.

ГИС технологията дава възможност натрупаните данни и информация да бъдат използвани за специфични изследвания, управление на ресурси, регионално и териториално планиране, както и за икономическо моделиране на процеси. Предвижда се след създаването на Националния портал за пространствени данни, ГИС-системата на пристанищната инфраструктура да поддържа обмен на данни с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация в ЕС (INSPIRE).

Ползването на електронната услуга е безплатно и достъпът се предоставя чрез подаване на заявление – декларация. При подаване на заявлението следва да бъде уточнено за района на действие на кое от териториалните поделения на ДППИ да бъде предоставен достъп.

Заявление за достъп до Географската информационна система на пристанищната инфраструктура може да бъде подадено по следните начини:

  • попълване на приложената електронна форма
  • изпращане на попълнена бланка-заявление в офиса на Главно управление на ДППИ на адрес: 1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.4 на факс: 02/8079966
  • изпращане на сканирано копие на попълнена-бланка заявление на електронен адрес:office@bgports.bg

 

С натискане на бутона "ИЗПРАТИ", декрарирам, че:

  1. Желая да ми бъде предоставен достъп до „WEB-ГИС НА ДППИ” на посочения, в настоящото заявление, електронен адрес.
  2. ЗАПОЗНАТ СЪМ И ПРИЕМАМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА модул за WEB клиенти на Географска информационна система на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструстура”.
  3. Съгласен/на съм, при създаването на потребителско име да получа служебно генерирана парола на посочения, в настоящото заявление, електронен адрес.

 

Общи условия за ползване модул за WEB клиенти на Географска информационна система на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

Изтегли заявление за достъп до ГИС