От 2014 г. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ въведе електронна услуга за достъп до данните на Географската информационна система (ГИС) на пристанищната инфраструктура. Системата поддържа актуални данни за състоянието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт – държавна собственост: площи, сгради, съоръжения, пътни и железопътни участъци, складове, средства за навигационно обслужване и други обекти. 

ГИС технологията дава възможност натрупаните данни и информация да бъдат използвани за специфични изследвания, управление на ресурси, регионално и териториално планиране, както и за икономическо моделиране на процеси.

Ползването на електронната услуга е безплатно и достъпът се предоставя чрез подаване на заявление-декларация. При подаване на заявлението следва да бъде уточнено за района на действие на кое от териториалните поделения на ДППИ да бъде предоставен достъп.

Заявление за достъп до Географската информационна система на пристанищната инфраструктура може да бъде подадено по следните начини:

  • попълване на приложената електронна форма;
  • изпращане на попълнена бланка-заявление в офиса на Главно управление на ДППИ на адрес: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4 или на факс: 02/8079966;
  • изпращане на сканирано копие на попълнена бланка-заявление на електронен адрес: office@bgports.bg.

 

С натискане на бутона "ИЗПРАТИ", декларирам, че:

  1. Желая да ми бъде предоставен достъп до „WEB-ГИС НА ДППИ” на посочения, в настоящото заявление, електронен адрес.
  2. ЗАПОЗНАТ СЪМ И ПРИЕМАМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА модул за WEB клиенти на Географска информационна система на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.
  3. Съгласен/на съм, при създаването на потребителско име да получа служебно генерирана парола на посочения, в настоящото заявление, електронен адрес.

 

Общи условия за ползване модул за WEB клиенти на Географска информационна система на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

Изтегли заявление за достъп до ГИС