Изграждане и поддръжка на виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни и интернет трафик и на междуградска свързаност (MAN) за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"

10 Юли 2019

Прочети повече

Изграждане на обезпрашителна мобилна установка за товаро-разтоварни дейности на насипни товари от ЖП състави на Пристанищен терминал Русе-запад

04 Юли 2019

Прочети повече

Комплексни мероприятия по привеждане на Фериботен терминал Силистра в съответствие със законовите изисквания

30 Май 2019

Прочети повече

Инженеринг, смяна предназначение и преобразуване на помещенията на ремонтна работилница в складови помещения на I-ви участък в пристанищен терминал Русе-запад

23 Април 2019

Прочети повече

Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“

03 Април 2019

Прочети повече