Указание за попълване на Заявление за достъп до подсистема Визуализация на корабния трафик на БУЛРИС (подсистемата VTT):

 

Заявлението се попълва в приложената по-долу форма (попълването е електронно, а не ръкописно), в която задължително трябва да има следните реквизити:

  1. Трите имена на лицата, за които сe иска достъп, се попълват на кирилица съгласно документ за самоличност. За лица, които не са български граждани, се използва заявление на английски език и попълването е на латиница.
  2. Задължително се посочва името на фирмата и заеманата позиция на лицето, което ще получи достъп до подсистемата VTT.
  3. Актуален адрес за кореспонденция на всяко от лицата.
  4. Актуален телефонен номер за връзка на всяко от лицата.
  5. Факс номер (ако има наличен).
  6. Точно изписан имейл адрес на всяко от лицата, като задължително се спазват всички символи с цел избягване на грешки.

 

Начините за подаване на попълненото заявление в СПД „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав“ са следните:

  1. Попълнената електронна форма се разпечатва и подписва, след което, сканирана, се изпраща на електронен адрес: support@bulris.bg. При получаване на акаунтите се предоставя оригиналът на заявлението, задължително подписан и подпечатан.
  2. Оригиналът на заявлението се предоставя в СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“, гр. Русе 7000, ул. „Пристанищна“ №20 А.
  3. Попълнената и разпечатана електронна форма се изпраща с куриер до адрес: гр. Русе 7000, ул. „Пристанищна“  №20 А – СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“.

Отговорността за коректността на подадените данни в заявлението носи лично заявителят.

 

Общи условия

VTT упътване за работа

Заявление за достъп VTT