Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е бенефициент по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 2020 г., Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) и Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020. ДППИ изпълнява и проекти за подобряване и модернизиране на инфраструктурата на пристанищата, финансирани със собствени средства.