27.06.2024 г. 

 

ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

О Б Я В Я В А

 

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на мултимодална транспортна платформа в Пристанище Русе и подобряване на връзките му с хинтерланда“.

 

         Подробна информация е налична в РИОСВ – Русе, в административната сграда на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69 и Териториално поделение „Пристанище Русе“, гр. Русе, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2.

Писмени становища и мнения се приемат в:

- РИОСВ – Русе,  гр. Русе 7000, „Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26, e-mail: riosv@riosv-ruse.org, тел.: +359 82 820 774;

- ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69,  лице за контакти: Елиз Бохосян – и.д. директор дирекция „Управление на проекти“, тел.: +359 2 807 99 73; е-mail: e.bohosyan@bgports.bg.

 

 

 

 

08.03.2024 г.

 

 

ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

О Б Я В Я В А

 

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на инфраструктура за брегово електрическо захранване на кораби на пристанище Бургас и пристанище Варна“.

         Подробна информация е налична в МОСВ, в административната сграда на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69.

Писмени становища и мнения се приемат в:

- МОСВ,  гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22, e-mail: edno_gishe@moew.government.bg, тел.: +359 2 940 60 00

- ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69,  лице за контакти: Елиз Бохосян – и.д. директор на дирекция „Управление на проекти“, ДП „Пристанищна инфраструктура“, тел: +359 2 807 9973, е-mail: e.bohosyan@bgports.bg.

 

 

 

28.02.2024 г.

 

ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

О Б Я В Я В А

 

На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на брегово захранване с електричество на кораби в българските речни пристанища“.

         Подробна информация е налична в МОСВ, в административната сграда на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69 и Клон-териториално поделение „Пристанище Русе”, гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 22, вх. Б, ет. 2.

Писмени становища и мнения се приемат в:

- МОСВ,  гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22, e-mail: edno_gishe@moew.government.bg, тел.: +359 2 940 60 00

- ДП „Пристанищна инфраструктура“, Клон-териториално поделение „Пристанище Русе”, гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 22, вх. Б, ет. 2,  лице за контакти: инж. Пенчо Петков – директор на Клон-териториално поделение „Пристанище Русе”, тел.: +359 879 194 076; е-mail: p.petkov@bgports.bg.