Промени в тарифата за пристанищните такси, събирани от ДППИ

02 Февруари 2016

С Решение № 8928 на ВАС на Република  България, обнародвано в бр. 9 от 2016 на ДВ, е изменена Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".