19.07.2018 г.

ДППИ предоставя на заинтерисованите страни за публично обсъждане проект на План за приемане и обработване на отпадъците на пристанище за обществен транспорт с регионално значение ТЕЦ Езерово.

Проект на план