Брошура за 20 г. Ръководство на корабния трафик

 

 

 

Брошура с информация за дейността на ДП "Пристанищна инфраструктура"

 

 

Брошура за българските черноморски фарове и навигационни светлини

  

Брошура за дейността на клон-ТП "Пристанище Русе", ДП "Пристанищна инфраструктура"

 

 

Проекти на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”

 

Проекти на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”

 

Инвестиции на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”

 

 

Проекти на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”

 

Брошура по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – Булрис”

 

Каталог на потребителя по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – Булрис”

 

Флайер по проект "Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура"