Фаровете по Българското Черноморско крайбрежие

 

Информация за дейността на ДП „Пристанищна инфраструктура” в Бургас

 

 

Ръководство на корабния трафик

 

 

 

Информация за дейността на ДП „Пристанищна инфраструктура”

 

 

Фаровете по Българското Черноморско крайбрежие

  

Дейността на ДП „Пристанищна инфраструктура” в района на българския участък на река Дунав от километър 374,100 до километър 645 

 

 

Проекти на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

 

 

Инвестиции на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

 

 

 

Проекти на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

 

 

Проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”

 

Каталог на потребителя по проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”

 

Флайер по проект „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура”