Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг”

02 Януари 2020

Прочети повече

Изпълнение и внедряване на интегрирана информационна платформа в българските пристанища

02 Януари 2020

Прочети повече

Обзавеждане и оборудване на сграда "Конгресен и научно-изследователски център", Пристанище Бургас“

30 Декември 2019

Прочети повече

Рехабилитация на пристанищна инфраструктура на 6 к.м. и пътна връзка, Пристанище Варна Запад

27 Декември 2019

Прочети повече

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 9, 11 И 12 К.М., И КЕЙОВА СТЕНА 12 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК

27 Декември 2019

Прочети повече