Рехабилитация на съоръжения и сгради, експлоатирани от Специализирано поделение Дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на покриви, електрозахранващи, водопроводни и канализационни съоръжения“ и Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на бетонни настилки, периметрови и метални съоръжения и сгради“,

02 Декември 2019

Прочети повече

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на радиолокационни станции за подмяна на износени с изчерпан ресурс радиолокационни станции

02 Декември 2019

Прочети повече

Възстановяване на каменна облицовка западната част на кейова стена в пристанищен терминал Силистра

04 Ноември 2019

Прочети повече

Ремонт на хидроизолации и възстановяване на фасада на административна сграда в пристанищен терминал Тутракан-извън района

29 Октомври 2019

Прочети повече

Портал 3 и пътна връзка, Пристанище Варна Запад

24 Октомври 2019

Прочети повече