РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КОЛОВОЗИ И ПРЕЛЕЗИ МЕЖДИНЕН ПОРТАЛ И ТИЛА НА 11 И 12 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК, 17-2 КЕЙОВО МЯСТО, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗАПАД

05 Март 2019

Прочети повече

Закупуване на многолъчев ехолот и програмна апаратура, Пристанище Варна

28 Февруари 2019

Прочети повече

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ – ЗАХРАНВАЩИ ПОРТАЛ 3 И КЕЙОВО МЯСТО 17-2, „ПИЛОТСКА СТАНЦИЯ“, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ХИДРАНТИ И ВОДОПРОВОДНИ ШАХТИ, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗАПАД

18 Февруари 2019

Прочети повече

РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ВЪЛНОЛОМ ВАРНА – II ЕТАП

06 Февруари 2019

Прочети повече

Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад и възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени в пристанищен терминал Леспорт

16 Януари 2019

Прочети повече