Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

Ценоразпис на услугите предлагани от ДП "Пристанищна инфраструтура"

Ценоразпис на услуги предлагани от ДП "Пристанищна инфраструктура" на терминал "Фериботен комплекс-Варна", Пристанище Варна

Цени и условия за пристанищните услуги извършвани на пристанищен терминал "Русе - запад", пристанище Русе

Цени и услуги за извършване на дейности и услуги във фериботен терминал Силистра

Заявление за ползване предплатените услуги на ДП "Пристанищна инфраструктура"

Количества отпадъци които се сдават без допълнително заплащане, съгласно Тарифа за пристанищните такси, събирани от ДППИ

Тарифа за таксите, събирани от ДППИ на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "ТЕЦ ЕЗЕРОВО"

Цени и условия за предоставяне на услуги на територията на пристанищен терминал "Росенец"

Ценоразпис за таксите, събирани от ДППИ при предоставяне на паркинг услуги на територията на пристанищен терминал "Бургас Изток 1 - Зона за обществен достъп"

Ценоразпис за  услугите, предоставяни от ДП "Пристанищна инфраструктура" в "Зона за обществен достъп", находяща се на пристанищен терминал "Бургас изток - 1"

Ценоразпис на сувенири в научен център "ПЛАТУМ"