Новини
ТВ Видин - Приключва рехабилитацията на пристанищната инфраструктура на терминал Видин-център
„Корабът на цар Резос”
Ангел Забуртов - гост в предаването "Европространство"
БНТ2 - Представяне на системата Single Window
Профил на купувача

Изместване и преоборудване на трафопост Тютюнева магазия

Прочети повече...

Изготвяне на национални доклади, свързани с изпълнението на дейности по проект „Danube Ports Network – DAPhNE“ № DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г.“, по две обособени позиции: Позиция 1. „Изготвяне на Национален доклад за административните процеси във вътрешноводните пристанища на България“ Позиция 2. „Изготвяне на Национален доклад за моделите на управление на вътрешноводните пристанища в България“

Прочети повече...

Ремонт на подкранов път на северния кей на пристанищен терминал Русе-изток

Прочети повече...

Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5-то до 13-то к. м. включително и захранване на съществуващи сгради, Пристанище Бургас

Прочети повече...