Новини
БНТ2 - Представяне на системата Single Window
Обслужване на едно гише в речните пристанища
Bulgarian Ports Infrastructure Company Film
Филм за ДП "Пристанищна инфраструктура"
Профил на купувача

Проектиране и изграждане на второ независимо ел. захранване на пристанищен терминал Видин-юг

Прочети повече...

Предоставяне на услуги по смисъла на Закона за туризма за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Прочети повече...

Присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на „Радиорелейна станция Горни Цибър“ – ПИ № 017075, до местност „До село“ в землището на Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана

Прочети повече...

Изготвяне на проучване на база данни, свързани с морско пространствено планиране в района на Румъния и България, в частта България” (MARSPLAN-BS)

Прочети повече...