Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура

 

Главно управление
София 1574
Бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 0, 1 и 4 
Тел.: 02/807 99 99
Факс: 02/807 99 66
email: office@bgports.bg


Клон-териториално поделение Бургас

Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1

тел: 056 876 880

факс: 056 876 881

email: office.bourgas@bgports.bg

 

Клон-териториално поделение Варна

Варна, пл. „Славейков“ № 1

тел. 052 684 611

факс: 052 655 902

email: office.varna@bgports.bg

  

Клон-териториално поделение Лом

Ул. „Пристанищна“ № 21, ет. 4

тел. 0971 68 380

факс: 0971 66 972

email: office.lom@bgports.bg

 

Клон-териториално поделение Русе

Русе, ул. „Пристанищна“ № 22

тел: 082 818 989

факс: 082 821 862

email: office.rousse@bgports.bg

 

СПД „Ръководство на корабния трафик - Черно море“

Варна, 9000

бул. „Приморски“ № 5

тел.: 052 685 942

факс: 052 632 832

email: vtmis_ris@bgports.bg

 

СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“

Русе, 7000

Ул. „Пристанищна“ № 20А

Пощенска кутия 92

тел: 082 298 463

факс: 082 298 461

email: office.bulris@bgports.bg

 

СПД „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали“

Русе 7000                                            

ул. „Матей Стойков” № 3

тел: 082 521 075

email: office_portruse@bgports.bg

 

Отдел „Връзки с обществеността и протокол“

София 1574
Бул. „Шипченски проход“ № 69
Тел.: 02 807 99 97; 02 807 99 70
Факс: 02 807 99 66
email: m.ganchovska@bgports.bg; n.velinova@bgports.bg