Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” изпълнява множество проекти, свързани с подобряване на инфраструктурата и условията за корабоплаване в Република България.

ДППИ е бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. и Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г. В рамките на оперативните програми и програмни периоди „Пристанищна инфраструктура” е изпълнило и изпълнява няколко големи проекта.

ДППИ изпълнява и множество проекти по модернизация на инфраструктурата на морските и речни пристанища, финансирани със собствени средства. За 2015 г. в Годишната програма на предприятието са предвидени инвестиции в проекти със собствени средства и капиталов трансфер на обща стойност около 50 млн. лева.