Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ изпълнява успешно проекти за модернизиране и поддържане на инфраструктурата на речните и морски пристанища за обществен транспорт с национално значение в България със собствени средства и с европейско финансиране. ДППИ е било събенефициент по два успешно приключили големи проекта по ОП „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г., свързани с предотвратяването на замърсяването на водата, въздуха и инфраструктурата в пристанищните райони. Предприятието е изпълнило и редица проекти, финансирани чрез ОП Транспорт 2007 – 2013.