Закупуване на високопроходими автомобили и лекотоварен автомобил за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“ по две обособени позиции

30 Август 2019

Прочети повече

Софтуер БУЛРИС Фаза 1 (ERI, NTS, NRDMS, VTT)” по две обособени позиции

29 Август 2019

Прочети повече

Предоставяне на услуги по смисъла на закона за туризма за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна Инфраструктура“

28 Август 2019

Прочети повече

„Комплексно обслужване и поддръжка на мониторингово оборудване, разположено на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение Бургас и Варна“ по две обособени позиции: Oбособена позиция № 1: „Мониторингово оборудване в района на пристанище Бургас”; Oбособена позиция № 2: „Мониторингово оборудване в района на пристанище Варна”

28 Август 2019

Прочети повече

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА МАНЕВРИТЕ В ПРИСТАНИЩАТА

23 Август 2019

Прочети повече