В последните години Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ работи по проекти с европейско финансиране, чиято цел е да улеснят доставянето на информация до потребителите на услуги от корабоплаването и да съкратят или премахнат процедурите по обмен на документи. Чрез въвеждането на системите ГИС, VTMIS и БУЛРИС, ДППИ изпълнява изискванията на българското и европейско законодателство, както и  Националната стратегия за електронно управление на Република България.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ се стреми да предостави на потребителите максимален брой услуги, достъпни по електронен път.