Заявления за достъп до обществена информация се подават в отдел „Административен“  - деловодство, Главно управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Гр. София – 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4

Тел. 02 807 99 99;

Имейл: office@bgports.bg

Работно време:  от 9.00 до 17.30 ч. от понеделник до петък.

Правила за предоставяне на достъп до обществена инфомация

Приложение 1