Органи на управление на ДП „Пристанищна инфраструктура” са:

1. Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

2. Управителен съвет:

  • Председател на УС
  • Член на УС – Ангел Забуртов
  • Член на УС – Александър Александров

3. Генерален директор – Ангел Забуртов

4. Заместник генерален директор – Николай Найденов

 

Дейността на Управителния съвет на предприятието се подпомага от Стопански съвет, който се състои от директорите на клоновете – териториални поделения на предприятието и директора на дирекция Инфраструктура, акватория и собственост в ДППИ.