Органи на управление на ДП „Пристанищна инфраструктура” са:

1. Министър на транспорта и съобщенията

2. Управителен съвет:

  • Председател на УС – Георги Димитров
  • Зам.-председател на УС – Ивайло Иванов
  • Член на УС – Анна Михнева-Натова

3. Генерален директор – Анна Михнева-Натова

4. Заместник генерален директор – Николай Найденов

 

Дейността на Управителния съвет на предприятието се подпомага от Стопански съвет, който се състои от директорите на клоновете – териториални поделения на предприятието и директора на дирекция Инфраструктура, акватория и собственост в ДППИ.