Органи на управление на ДП „Пристанищна инфраструктура” са:

1. Министър на транспорта и съобщенията

2. Управителен съвет:

  • Председател на УС – Ивайло Иванов
  • Зам.-председател на УС – Калоян Богев
  • Член на УС – Дирк Пергот

 

Управителният съвет е в състав г-н Ивайло Иванов, г-н Калоян Богев и г-н Дирк Пергот.

Г-н Ивайло Иванов е назначен със заповед на министъра на транспорта и съобщенията до провеждането на конкурсна процедура за избор на членове на Управителния съвет на ДППИ. Г-н Иванов притежава бакалавърска степен по „Публична администрация“ и магистърска степен по „Финанси“ от Бургаския свободен университет и магистърска степен по специалност „Защита на националната сигурност, международно морско право и управление на риска“ от Варненския свободен университет. Г-н Ивайло Иванов има дългогодишен опит в ДП „Пристанищна инфраструктура“ като директор на Клон – териториално поделение „Пристанище Бургас“ и член на Управителния съвет на ДППИ.

Г-н Калоян Богев е назначен със заповед на министъра на транспорта и съобщенията до провеждането на конкурсна процедура за избор на членове на Управителния съвет на ДППИ. Г-н Богев има бакалавърска степен по бизнес администация (ВВА) и магистърски степени по „Финанси“ и „Право“ от Университета за национално и световно стопанство, гр. София. Г-н Калоян Богев притежава опит и експертиза в областта на обществените поръчки, изготвянето и управлението на инвестиционни проекти, разработването на стратегически документи, анализи, наръчници и др. в областта на управлението и институционалното изграждане.

Г-н Дирк Пергот е назначен със заповед на министъра на транспорта и съобщенията до провеждането на конкурс за длъжността. Г-н Пергот има магистърска степен от Ghent University, Белгия, и специализация за управление на пристанища (капитан на пристанище) в LLyod’s Maritime Academy, Лондон. Владее свободно английски, нидерландски, български, френски и немски езици. Г-н Пергот има над 20-годишен опит в управлението на пристанища и пристанищни операции. Ръководил е проекти на пристанищата в Антверпен (Белгия), Гданск (Полша), Александруполис (Гърция), Кавала (Гърция), както и в българските портове Варна-запад и Белослав. Има богата експертиза в развитието на стартиращи компании, стратегическо планиране, търговия, транспорт и логистика. Заемал е ръководни позиции в международни компании като Euroports Group, Van Moer Logistics, ADM – Amylum Group, и др.

 

3. Генерален директор – Дирк Пергот

4. Заместник генерален директор администрация – Стела Атанасова

5. Заместник генерален директор оперативна дейност – инж. Николай Найденов

 

Дейността на Управителния съвет на предприятието се подпомага от Стопански съвет, който се състои от директорите на Клоновете – териториални поделения на предприятието и директора на дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост” в ДППИ.