Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура е бенефициент също по проекти, финансирани със средства както от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Споразумение за безвъзмездна помощ между Европейската комисия и Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния, така и от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. в рамките на програма „Иновации в зелената индустрия“ в България.