Доставка на светло-оптични системи, пристанище Бургас

28 Февруари 2019

Прочети повече

Закупуване на диагностична, измервателна и сервизна апаратура - Комплекти радиочестотна и оптична измервателна и ремонтна апаратура, комплекти специализирана сервизна апаратура, аварийна сервизна апаратура, инструменти

21 Февруари 2019

Прочети повече

Доставка на оборудване и софтуер за мониторинг на околната среда по проект "Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation" - ECOPORTIL № BMP1/2.3./2622/2017, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

14 Януари 2019

Прочети повече

Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

04 Януари 2019

Прочети повече

Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

03 Декември 2018

Прочети повече