Доставка на светло-оптични системи, пристанище Бургас

28 Февруари 2019

Статус: Възложена

Вид: Доставка

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на светло-оптични системи, пристанище Бургас”. Възлагането на обществената поръчка има за цел да осигури средствата за навигационно осигуряване в пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас чрез закупуване на нови неупотребявани светло - оптични системи, , с включена гаранционна поддръжка и сервиз на доставените светло - оптични системи.