Закупуване на диагностична, измервателна и сервизна апаратура - Комплекти радиочестотна и оптична измервателна и ремонтна апаратура, комплекти специализирана сервизна апаратура, аварийна сервизна апаратура, инструменти

21 Февруари 2019

Статус: Прекратена

Вид: Доставка