Новини
Правят изкуствен остров във Варненското езеро заради диви птици – репортаж на ТВ СКАТ
WAtoN Day 2022 – видео
Световен ден на морските средства за навигационно осигуряване – WAtoN Day 2022 Bulgaria
Как ще почистим водите в морските и речни пристанища: част 1
Профил на купувача

ДОСТЪП ЦАИС

Прочети повече...

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 4.1“ на кота +11,60 със застроена площ 261,55 кв.м., в обема на недвижим имот – публична държавна собственост: представляващ сграда с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас –„Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“ със застроена площ 1700 кв.м., масивна конструкция, на пет етажа, с предназначение: Друг вид обществена сграда, разположена на територията на Пристанищен терминал Бургас-Изток, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас – Пристанище, Терминал Изток.

Прочети повече...

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 2.1“ на кота +3,80 със застроена площ 186,20 кв.м., в обема на недвижим имот – публична държавна собственост: представляващ сграда с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас –„Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“ със застроена площ 1700 кв.м., масивна конструкция, на пет етажа, с предназначение: Друг вид обществена сграда, разположена на територията на Пристанищен терминал Бургас-Изток, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас – Пристанище, Терминал Изток

Прочети повече...

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ „Помещения 401, 401а и 401б“ на кота +14,50, с обща застроена площ 262,91 кв.м. - в обема на недвижим имот- публична държавна собственост: сграда „Магазия 11 – нова административна сграда“, с идентификатор 07079.618.1084.5 по КККР на гр. Бургас, разположена на територията на Пристанище Бургас-Терминал Изток, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1084 по КККР на гр. Бургас – Пристанище, Терминал Изток

Прочети повече...