Новини
Ремонт на вълнолома във Варна - репортаж по БНТ
Зоната за обществен достъп - Бургас привлича граждани и гости на града
Модернизиране на водния транспорт у нас – bTV
По-безопасно корабоплаване и по-малко замърсяване – от ЕК пристигнаха в Бургас – Bulgaria ON AIR
Профил на купувача

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 3.2.“ на кота + 7,60“ с обща застроена площ 265,80 кв.м., находящ се в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас

Прочети повече...

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 3.2.“ на кота + 7,60“ с обща застроена площ 265,80 кв.м., находящ се в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас, разположена на територията на Пристанище Бургас-Терминал Изток, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас – Пристанище, пристанищен терминал „Бургас-изток 1“

Прочети повече...

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 2.2.“ на кота + 3,80“ с обща застроена площ 265,80 кв.м., находящ се в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас

Прочети повече...

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 4“ със застроена площ 15,75 кв.м., находящ се на първи етаж в административна сграда с КИД 07079.831.1.39 (стар идентификатор: 07079.831.1.1) в пристанищен терминал „Росенец“, част от пристанище за обществен транспорт Бургас.

Прочети повече...