ПУБЛИЧНА ПОКАНА

04 Септември 2012

ДП „Пристанищна инфраструктура” открива процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с предмет: “Доставка на един брой фабрично нов автомобил за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура” срещу изкупуване на стар” Идентификационен код на поръчката в Портала на АОП: 9006020 от 04.09.2012 г.

Срок за получаване на офертите: 13 септември 2012 г. Документацията е достъпна на сайта на ДППИ www.bgports.bg в раздел „обществени поръчки”. Лице за контакт: Райна Димитрова – главен счетоводител, тел. 02 807 99 77.