Пристанище Бургас се радва на най-голямата частна инвестиция

24 Август 2018

 

Генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ Ангел Забуртов беше сред официалните гости на церемонията по откриването на новата Южна претоварна база на 23 август 2018 г. в гр. Бургас. С изграждането и пускането в експлоатация на новооткритата логистична база, която ще получава, съхранява и претоварва оборудване за бързото и мащабно разработване на петролните полета в Казахстан, „БМФ Порт Бургас” ЕАД направи най-голямата частна инвестиция в българско пристанище.

Генералният директор на ДППИ коментира, че такава мащабна инвестиция в пристанищна инфраструктура е не само прецедент за България, но и изключително показателен и ценен пример от страна на „БМФ Порт Бургас” ЕАД, т.к. инвестициите в терминалната инфраструктура са задължително условие за устойчивото развитие на българските портове, което от своя страна е от водещо значение за икономическото развитие на цялата държава.

Ангел Забуртов допълни, че се радва да приеме изграденото съоръжение – което по силата на договор става публична държавна собственост - в активите на ДППИ.  Той пожела още много нови успехи на най-големия частен пристанищен оператор, както и да продължава и за в бъдеще да инвестира в пристанищната инфраструктура, и да дава добър пример за подражание с успешното опериране на пристанищните терминали Бургас-изток 2 и Бургас-запад.

За изграждането на новата база концесионерът извърши мащабни морски строителни дейности, които са прецедент в съвременната пристанищна история на България. Извършен е драгаж на 350 000 куб.м драгажна маса, изградени са кейова стена от 120 метра (4 броя кесони) и кей (jetty) от 120 метра, монтирани са 9 долфина с дължина на пирса 220 метра и дълбочина на газене на корабното място от 12,20 метра и бетонирани складови площи от 10 хектара.

Новата претоварна база ще се включи в реализацията на един от най-големите логистични проекти в света за бързо и мащабно разработване на петролните находища в Казахстан.