Екологичните проблеми на пристанищата и крайбрежните зони разискват експерти в Бургас

23 Ноември 2018

 

Бреговият център за управление и информационно обслужване на корабоплаването в Бургас ще бъде домакин на работна среща по проект ECOPORTIL, на която ще бъдат дискутирани екологичните проблеми на пристанищата и крайбрежните зони. По покана на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ заинтересованите страни - представители на публични организации, на регионални и местни органи, на бизнеса и на научно-изследователските среди, ще се съберат в морския град година след старта на проекта.

В рамките на събитието на 29 ноември 2018 г. ще бъде представен вече подготвеният по проекта анализ на екологичното законодателство. Експертите ще обсъдят разработените до момента методология и документи по проекта, както и потенциалните точки за мониторинг и екологично картографиране.

Проект „Прилагане на законодателството за опазване на околната среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти за обучение /ECOPORTIL/” е одобрен за финансиране по Програма „Транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020. Една от целите му е, чрез специални обучителни курсове за подобряване на знанията на заинтересованите страни, да подобри качеството на околната среда на пристанищата и околните крайбрежни зони. Сред задачите на проекта е постигането на устойчив морски сектор, устойчив син растеж и подобряване на мониторинга на околната среда чрез усъвършенствани ИКТ методи и инструменти.