При засилен интерес премина срещата по проект ECOPORTIL в Бургас

29 Ноември 2018

При засилен интерес премина срещата по проект ECOPORTIL в Бургас по покана на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Заинтересованите страни по проекта се събраха на 29 ноември 2018 г. в морския град година след неговия успешен старт. Заместник генералният директор на ДППИ и ръководител на ECOPORTIL Александър Александров, заедно със своя екип, представители на публични организации, на регионални и местни органи, на морския бранш и на бизнеса набелязаха екологичните проблеми на пристанищата и крайбрежните зони и обсъдиха какви мерки трябва да бъдат предприети за тяхното разрешаване.

В рамките на срещата бяха представени вече подготвеният по проекта анализ на екологичното законодателство и обсъдени разработената до момента методология, както и потенциалните точки за мониторинг и екологично картографиране.

Проект „Прилагане на законодателството за опазване на околната среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти за обучение /ECOPORTIL/” е одобрен за финансиране по Програма „Транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020. Сред задачите на проекта е постигането на устойчив морски сектор, устойчив син растеж и подобряване на мониторинга на околната среда чрез усъвършенствани ИКТ методи и инструменти.