ДППИ е член на Световната асоциация за инфраструктурата на водния транспорт /PIANC/

27 Март 2020

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ вече е член на Световната асоциация за инфраструктурата на водния транспорт /The World Association for Waterborne Transport Infrastructure – PIANC/.  Асоциацията обединява най-добрите международни експерти в сферата на пристанищата.

PIANC има над 2400 членове от 45 различни държави. Асоциацията събира на едно място експерти с изключително богат опит по технически, икономически и екологични въпроси, свързани с развитието на пристанищата и инфраструктурата на водния транспорт, като същевременно представя позицията и насърчава развитието на млади специалисти в областта.

PIANC представлява форум за пристанищни власти, агенции, академични структури и компании. Докладите и публикациите на асоциацията служат като основа за разработването на международни и национални стандарти, включително на регламенти и директиви на ЕС. Фокус се поставя върху практическото приложение на най-новите академични разработки, иновации, екологични инициативи и стратегически проекти на пристанищата.