ДППИ взе участие в провеждането на Световния ден на морските средства по навигационно осигуряване (WAtoN)

01 Юли 2021

 
Директорът на СПД „Ръководство на корабния трафик – Черно море“ към ДППИ к.д.п. д-р Милен Тодоров взе участие в конференцията по повод Световния ден на морските средства по навигационно осигуряване (World Marine Aids to Navigation Day (WAtoN). Той представи развитието на СНО и управлението на корабния трафик у нас пред над 100 участника от цял свят, които се включиха в отбелязването на този важен за морската общност ден.
 
Решението на 1-ви юли да бъде провеждан World Marine Aids to Navigation Day е взето в Р Корея през 2018 г. по време на Генералната асамблея на Международната асоциация на фаровите служби и помощните средства за навигация (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA). Мисията на WAtoN Day e да подобри осведомеността и възприятието на обществото за средствата за навигационно осигуряване. Днес те са модерни, технологично напреднали и наред с традиционните фарове съчетават в себе си и поддържат последните дигитални разработки в областта, включително по отношение на услугите за управление на корабния трафик (VTS).
Международната асоциация на фаровите служби и помощните средства за навигация (IALA) е основна движеща сила в областта на установяване на международните технически стандарти за безопасност на корабоплаването. Целта на празникa е да даде по-широка гласност на работата на IALA и неоспоримото й значение за непрекъснатото подобряване и хармонизиране на морските средства за навигация и свързаните с тях услуги за постигането на безопасност, ефективност и сигурност на корабоплаването и опазването на околната среда.
 
През 2022 г. WAtoN Day ще се проведе в България, в случай че ситуацията с пандемията от Covid-19 позволи.