Отлична оценка за системата БУЛРИС от ЕК

10 Май 2022

 

Отлична оценка получи речната информационна система БУЛРИС за управление на корабоплаването по река Дунав, изградена от ДППИ. Високото признание беше дадено от Агнес Монфре, началник на отдел „България, Хърватия и Словения“ в ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. Г-жа Монфре посети сградата, в която е съсредоточен целият контрол на корабния трафик в българския участък на река Дунав, на 9 май 2022 г. В нейно присъствие беше направена демонстрирация на функционирането на различните системи, които подпомагат ефективното и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища на България.

Системата БУЛРИС представлява комуникационна мрежа в съответствие с всички технически насоки при планирането, въвеждането и оперативното използване на речните информационни системи (РИС) с цел осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища. БУЛРИС е среда, в която може да бъде осъществявана съвременна електронна навигация. Системите за наблюдение на трафика, които се интегрират в РИС, предоставят в реално време важна информация на бреговите служби, както и необходимите данни за безопасно плаване на самите кораби.

Системата БУЛРИС покрива 100% от плавателния път у нас. Операторите наблюдават трафика по цялото протежение на реката и във вceĸи един мoмeнт знаят какви опасности има по водния път и има ли критични за корабоплаването участъци. Проектът, по който е изградена системата, получи признание в областта на информационните и комуникационните технологии в конкурса „ИТ проект на годината – 2013“, а през 2019 г. сградата на РИС център – Русе стана лице на пощенска картичка на ЕС като пример за успешно реализиран европейски проект.