Перспективите за развитие на фериботните връзки в Черно море бяха обсъдени на експертно ниво в Батуми

23 Май 2022

 

 
Анна Натова представи потенциала на пристанище Варна в контекста на развитието на фериботните връзки в Черно море. В рамките на българското председателство на Междуправителствената комисия ТРАСЕКА генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ взе участие в международен форум, който се проведе в гр. Батуми, Грузия на 23 май 2022 г. (понеделник).
 
Анна Натова отбеляза, че и двете български морски пристанища са добре свързани с автомобилната и железопътната национална транспортна система, а връзките с вътрешността на страната дават възможност за развитие на морския транспорт като ключов компонент на модалността. Тя подчерта, че в рамките на Черноморския регион фунционира уникално транспортно съоръжение, което от 2018 г. се оперира от ДППИ – пристанищен терминал „Фериботен комплекс – Варна“.
 
Терминалът има възможност за обработка на два типа фериботни кораби, както и на два кораба едновременно. Той предоставя достъп до най-късите и изгодни маршрути за превоз на железопътни и други колесни транспортни средства между Европа и Азия през Черно море. „Фериботен комплекс – Варна“ предлага претоварване на вагони, камиони и друг вид товари по различни технологии: вагон – вагон, камион – вагон, рампа – вагон, вагон – рампа. Терминалът предлага отлична възможност за развитие на допълнителни РО-РО връзки за посрещане на предстоящите предизвикателства в Черноморския регион.
 
Развитието на международния транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия е стратегическа инициатива, която цели да възстанови древния път на коприната, който свързва азиатския и европейския континент. ТРАСЕКА е международнa програма, която включва 13 страни, подписали Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа – Кавказ – Азия. Това са Азербайджан, Армения, България, Грузия, Иран, Казахстан, Киргизката република, Молдова, Румъния, Таджикистан, Турция, Узбекистан и Украйна. ТРАСЕКА е платформа за обединяване на интереси и намиране на оптимални начини за изграждане на взаимноизгодно сътрудничество, както и за развитие на икономически отношения, търговски и транспортни комуникации в регионите на Европа, Черно море, Кавказ, Каспийско море и Азия.
 
Конференцията е част от мащабно събитие, посветено на възможностите за увеличаване на търговията по маршрута Централна Азия – Европейски съюз през Каспийско море и черноморските пристанища, което се проведе в периода 16 май 2022 г. – 24 май 2022 г. В него взеха участие делегации от страни от Централна Азия, Азербайджан, България, Грузия и Турция.