Тренировки за овладяване на разлив и за отстраняване на замърсяване по Дунав провежда ДППИ в Лом и Видин

05 Октомври 2022

Тренировъчна операция по отстраняване на замърсяване, причинено от плаващи твърди отпадъци в река Дунав, ще се проведе на 6 октомври 2022 г. (четвъртък) от 9,00 часа в акваторията на пристанище Видин. Демонстрацията може да се наблюдава от района на пристанищен терминал Видин-център (Пасажерски терминал). На вода ще бъдат пуснати моторна лодка и лъков колектор, предназначен за събиране на твърдите отпадъци от повърхността на водата.
 
По-рано днес се проведе друга симулативна тренировка за предотвратяване на нефтен разлив в акваторията на пристанище Лом. За целта беше използвана високоспециализирана моторна лодка за достигане до мястото на инцидента, след което нефтеното петно беше ограничено с бон от лек тип, предназначен за нефтени разливи в пристанища и крайбрежни ивици.
 
Целта на тренировките е отработване на взаимодействието между специализираните екипи при възникване на разливи и замърсявания, усъвършенстване на прилагането на мерките и правилата за действие при аварии и на работата със съоръженията за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания.
 
За демонстрацията се използват модерни съоръжения и оборудване на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, предназначени за операции по отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания във всички морски и речни пристанищни акватории. Тренировките се провеждат от специално обучен екип на „Поддържане чистотата на морските води“ АД.