Пристанищен терминал Видин-център е в готовност да посреща повече пътнически кораби едновременно

10 Октомври 2022

 

 

 

Повече пътнически кораби ще могат да акостират и да бъдат обработвани на пристанищен терминал Видин-център по едно и също време. Едновременният дневен прием на пасажерски кораби се увеличи вследствие извършените от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ подобрения с цел рехабилитация и оптимизация на пристанищните съоръжения, обслужващи пасажерския пътникопоток.

 

Увеличилият се през годините брой корабопосещения на терминала доведе до необходимост от дооборудване  на старото корабно място № 5 и създаване на необходимите условия за пускане в експлоатация на корабно място № 6 и № 7. На корабно място № 5 е изградена товарна стоманобетонова рампа. По короната на кейовата стена пред 6-о корабно място са изградени 8 броя вързални устройства. На корабни места № 6 и № 7 е изградено подземно ел. захранване и оборудване на ел. табла съгласно европейските изисквания. Оптимизирани са и условията за достъп на хора с намалена подвижност, като на 6-о корабно място са монтирани метална товарна рампа и подвижна платформа (подемник).

 

За поддържане на съвременната визия на пристанище терминал Видин-център през последните години са извършени редица ремонтни дейности, сред които стабилизиране на наклонената кейова стена, изграждане на предпазен метален парапет с дължина 730 м в участъка от Речна гара до Колодрума и рехабилитация на пристанищната инфраструктура, обслужваща корабните места в същия участък. Вследствие усилията на ДППИ районът на пристанищен терминал Видин-център се е превърнал в любимо място за жителите и гостите на града като продължение на Дунавския парк на Видин.