Служителите на ДППИ надградиха уменията си за работа по проекти по ОПТТИ

27 Октомври 2022Служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ повишиха своите знания и надградиха умения си за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) в следващия програмен период (2021 – 2027 г.). Любимият на служителите на ДППИ проект за провеждане на специализирани обучения за повишаване на техния капацитет във връзка с подготовката, изпълнението, управлението и мониторинга на проекти по ОПТТИ приключи успешно. Лекторите на високо ниво с богат теоретичен и практически опит, които представяха разнообразните специфични и актуални теми по ясен, достъпен и интересен начин, направиха обученията не само полезни, но и много приятни.

Проведени бяха над 70 обучения по общи и специализирани теми. Реализирани бяха и две учебни визити в гр. Антверпен, Белгия. Преминалите обученията над 180 служители са уверени, че знанията, които са придобили, ще допринесат за по-ефективната и качествена подготовка на важни стратегически проекти за развитие на пристанищата в новия програмен период. Според тях изнесените извън работната среда тренинги са от полза не само за работата по проекти, но и за увеличаване на цялостната ефективност на работното място, тъй като са повишили професионалните им умения, насърчили са тяхната креативност и са сплотили екипа.

Над 30 са темите на обученията, проведени в рамките на проект „Специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) в качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014 – 2020 г.“. Сред тях са „Инвестиционно планиране и привличане на финансови ресурси в пристанищата“, „Устройство на територията“, „ИТ и електронен обмен на данни в пристанищната дейност“, „Правни въпроси в пристанищната дейност“, „Управление на риска и безопасност на пристанищата“, „Строителство в пристанищата“, „Логистични вериги“, „Обществени поръчки“, „Ефективна комуникация с проектни екипи“ и „Развитие на личната продуктивност“. В резултат на това работната среда в предприятието се подобри както на ниво експертност, така и на база междуличностна комуникация и сплотяване на екипа.