Зам.-министърът на транспорта и съобщенията Анна Натова откри международен семинар по проект за по-зелени и конкурентоспособни пристанища

27 Юни 2023

Работим по изпълнение на проекти, които ще улеснят процеса на изграждане на устойчиви и по-екологични пристанища. По този начин българските пристанища ще се превърнат в стратегически възли за зелена енергия, търговия и дистрибуция. Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Михнева-Натова в гр. Бургас, където откри международен семинар, посветен на модернизирането на инфраструктурата за захранване на корабите с електроенергия от брега. Събитието, което се проведе на 27 юни 2023 г. в Конгресен център – Бургас, събра на едно място представители на държавни институции, пристанищни власти, пристанищни оператори и международни организации. 

Заинтересованите страни по проект „EALING – Европейско водещо действие за брегово захранване с електричество на кораби в пристанищата“ обсъдиха предизвикателствата, възможностите и устойчивите решения за внедряване на инфраструктура за захранване на корабите с електроенергия от брега в Европа и по-специално в Черноморския регион. В контекста на Европейската зелена сделка, която има за цел да подготви прехода към нулеви емисии на парникови газове, предстои да бъдат извършени проучвания на пристанищното оборудване, инфраструктурата, експлоатационните характеристики и безопасността на българските морски пристанища.

Усилията на ДППИ са в посока намаляване на замърсяването, генерирано от плавателни съдове в пристанище Бургас и в пристанище Варна, и привеждането на двете пристанища в съответствие с политиките на ЕС в областта на околната среда. Поетото предизвикателство е във връзка с осъществяването на общата европейска цел за преминаване към по-конкурентоспособна и устойчива TEN-T мрежа посредством използването на електричество в морския транспорт. 

Проектът, съфинансиран по Механизма за свързване на Европа, цели ускоряване на развитието и внедряването на електрификацията на пристанищата, участващи в консорциума EALING. В действието за по-екологични пристанища се включват 22 партньора от Испания, Германия, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Ирландия, Португалия и България.